Меню

Поділ бізнесу

7 причин, чому наші клієнти стають постійними
#1Гарантії

Що може бути кращою гарантією, ніж оплата результату?
Ви сплачуєте лише за фактично виконану роботу.

#2Досвід

Загальний досвід адвокатів – понад 300 років. За плечима у кожного з них – багаж успішних кейсів. Вони розкажуть про нашу роботу більше, ніж фейкові відгуки.

Ознайомитись з кейсами
Юрій Бабенко
Адвокат, керівник практики вирішення цивільних спорів
#3Спеціалізація

Кожен адвокат має глибоку експертизу у вузькій категорії справ. Штат з понад 30 правників дозволяє на високому рівні представляти інтереси клієнтів у різних категоріях спорів.

Переглянути профілі адвокатів
#4Репутація

Найцінніше, що має юрист – це репутація, що формувалася роками.

Показати більше
Сховати
#5Конфіденційність

Найкращий спосіб забезпечити конфіденційність клієнта – не зберігати інформацію про нього. Після завершення справи ми видаляємо всі матеріали, тож їх неможливо вкрасти. І, звісно ж, ви не будете отримувати надокучливі SMS-повідомлення. Вважайте, що ми вже забули ваш номер телефону.

#6Чесні ціни

Без сюрпризів, незрозумілих сум та передоплат

 • Оплата частинами
  протягом місяців та навіть років. Інтервали між судовими засіданнями дозволяють рівномірно розподілити витрати.
 • Відсутність передоплат
  Щоб почати роботу над справою, достатньо сплатити невелику суму за підготовку позову. Бо час цінніший за гроші.
 • Контроль витрат
  Ви оплачуєте тільки фактично виконану роботу. Жодних прихованих послуг чи інших неприємних сюрпризів.
#7Вартість послуг

Mitrax – одна з найкращих юридичних фірм України. Але наші ціни залишаються ринковими. Переконайтесь самі.

  Адвокатське об'єднання "Мітракс"
  Статті на тему
  13 Сер 2020
  1425

  В сімейному законодавстві існує презумпція спільної сумісної власності подружжя. Вона вказує на те, що будь-яке майно, придбане в шлюбі є спільною сумісною власністю подружжя, окрім майна виключеного з цивільного обороту. Таким чином, звертаючись до зазначеної презумпції, можна зробити висновок про те, що все нерухоме (квартири, будинки, земельні ділянки, нежилі приміщення і т.д.) та рухоме (автомобілі, цінні предмети інтер’єру і т.д.) майно, а також інші речі, що були набуті подружжям у шлюбі є об’єктами спільної сумісної власності подружжя. Вказана презумпція підтверджується і судовою практикою, зокрема і правовими висновками вже нині недіючого Верховного суду України.

  Однак, той самий недіючий Верховний суд України відступав від своїх правових висновків та вказував на те, що така презумпція не є абсолютною, адже, майно, що було набуте подружжям у шлюбі можливо віднести до категорії спільної сумісної власності в тих випадках, коли таке майно (або ж його набуття) відповідає трьом критеріям:

  • часу набуття майна (майно має бути набуте в офіційно зареєстрованому шлюбі, або ж в період перебування у фактичних сімейно-шлюбних відносинах (громадянському шлюбі);
  • джерело набуття майна (походження коштів, за які було набуте майно);
  • мета набуття майна (з якою метою набувалося, як і ким використовувалося).

  У зв’язку з тим, що вказана стаття покликана надати певне розуміння тому, що і яким чином з нажитого подружжям бізнесу підлягає поділу, то зазначена презумпція, а також критерії віднесення майна до категорії спільної сумісної власності також мають важливе значення, про що буде зазначено далі.

  Таким чином, варто почати з того, що простіше, з акцій акціонерного товариства, які однозначно підлягають поділу.

  Розподіл акцій акціонерного товариства

  Як зазначено в ст. 177 Цивільного кодексу України, об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Акція є нічим іншим, як цінним папером, а тому є об’єктом цивільних прав.

  Поняття «акціонерного товариства» дає нам Закон України «Про акціонерні товариства». Так, акціонерне товариство – це господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями».

  Акція – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

  Незважаючи на те, що Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачено, що акція є неподільною, пакет акцій підлягає поділу, адже вказаний пакет акцій вимірюється певною кількістю штук, якою володіє відповідний власник, наприклад, фізична особа. Саме тому, акції акціонерного товариства підлягають поділу і я маю значний позитивний досвід реалізації такого поділу через суд із досягненням кінцевого результату для Клієнта у вигляді отриманні права власності на половину такого майна. Проте, перш ніж включати акції до обсягу майна, що підлягатиме поділу в судовому порядку, варто зважити на вартість даного пакету акцій, адже вказана вартість вимірюється не лише в грошовому еквіваленті, а й в тому, яку участь в розподілі прибутків та управлінні акціонерним товариством приймав їх власник (наприклад, мав контрольний пакет акцій), та як ця участь зміниться після розподілу майна між подружжям.

  Позиція щодо розповсюдження на акції режиму спільної сумісної власності та можливості їх поділу існує вже давно та була висловлена в тому числі і Пленумом Верховного суду України у своїй постанові. Однак і тут є одна із раніше зазначених умов – джерело походження коштів, адже вказані акції мають бути придбані за спільні кошти подружжя.

  Надалі варто перейти до найбільш розповсюдженої форми ведення підприємницької діяльності через утворення юридичної особи, а саме до товариства з обмеженою відповідальністю. Розглянемо можливість поділу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

  Розподіл частки у статутному капіталі ТОВ

  Варто звернути Вашу увагу на те, що наразі вже існує усталена судова практика, в тому числі висловлена і Пленумом Верховного суду України у своїй постанові, яка вказує на те, що: «якщо один з подружжя є учасником господарського товариства і вносить до його статутного капіталу майно, придбане за рахунок спільних коштів подружжя, то таке майно переходить у власність цього підприємства, а в іншого з подружжя право власності на майно (тобто речове право) трансформується в право вимоги (зобов’язальне право), сутність якого полягає у праві вимоги виплати половини вартості внесеного майна в разі поділу майна подружжя або право вимоги половини отриманого доходу від діяльності підприємства».

  Суди виходять з того, що господарське товариство є власником майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного капіталу, а тому, з моменту внесення грошових коштів до статутного капіталу господарського товариства, або ж передачі йому майна, вони є власністю самого товариства. При цьому, зазначені спільні кошти (майно) подружжя втрачають ознаки об’єкта права спільної сумісної власності подружжя, а у іншого з подружжя виникає право на компенсацію вартості лише щодо спільних коштів, а не щодо частки статутного капіталу.

  Подальше розпорядження учасником товариства його часткою в статутному капіталі є суб’єктивним корпоративним правом такого учасника.

  Зважаючи на все вищезазначене можна прийти до висновку про те, що внесок до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю стає власністю товариства та не є об’єктом спільної сумісної власності подружжя, а тому не може бути поділений. Однак, у випадку, якщо такий внесок було здійснено із спільної сумісної власності подружжя, або ж за рахунок спільних коштів подружжя, то у іншого з подружжя виникає право на компенсацію половини вартості внеску, тобто виникає грошова вимога, а також право на компенсацію половини прибутків. У зв’язку з цим, при формулюванні позовних вимог щодо поділу майна подружжя, а саме частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, варто просити не поділити вказану частку в рівних долях між подружжям, а компенсувати половину вартості внеску.

  Проте, в адвокатському середовищі є думки щодо невірності такої концепції. Це пов’язано з тим, що частка у статутному капіталі товариства підлягає спадкуванню, а тому і підлягає поділу. Можливо, в майбутньому такі думки будуть втілені або у змінах до законодавства, або ж у судовій практиці.

  Врешті-решт ми підійшли до найбільш проблемного суб’єкта підприємницької діяльності та поділу майна, набутого ним для ведення своєї господарської діяльності – до фізичної особи – підприємця (далі по тексту – ФОП).

  Розподіл майна ФОП

  Всім добре відомо, що ФОП не має свого окремого балансу як наприклад товариство з обмеженою відповідальністю. Також, в реєстрах прав власності не існує можливості зареєструвати майно за ФОП, а лише за фізичною особою. У зв’язку з цим, все рухоме та нерухоме майно, що набувається ФОП реєструється за фізичною особою.

  У зв’язку з цим, та з метою вирізнення майна ФОП від майна фізичної особи, в постанові Пленуму Верховного суду України № 11 від 21.12.2007 року було зазначено наступне: «майно приватного підприємства чи фізичної особи – підприємця не є об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Інший із подружжя має право тільки на частку одержаних доходів від цієї діяльності».

  Проте, судова практика щодо поділу майна як ФОП, так і приватного підприємства не була однозначною, адже в деяких випадках суди відступали від аксіоми висловленої Верховним судом. Суттєві зміни відбулися після того як Конституційний суд своїм рішенням від 19.09.2012 року роз’яснив положення ст. 61 Сімейного кодексу України та вказав на те, що статутний капітал та майно приватного підприємства є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

  Незважаючи на те, що роз’яснення в першу чергу стосувалося приватного підприємства, в практиці майно ФОП також стало об’єктом права спільної сумісної власності. Однак, не все, а лише те майно, джерелом набуття якого були спільні кошти подружжя. Якщо ж ФОП міг довести в суді, що майно придбане за кошти саме фізичної особи-підприємця та придбавалося з метою ведення саме підприємницької діяльності, то нерідкою була практика по визнанню такого майна особистою приватною власністю ФОП.

  Проте, надалі судова практика переформатувалася таким чином, що критерієм віднесення майна ФОП до спільної сумісної власності подружжя залишилося лише джерело його набуття. Тобто, якщо майно ФОП набуто для ведення підприємницької діяльності, але за рахунок спільних коштів подружжя, то таке майно підлягає поділу.

  Наразі, найактуальніша і найсвіжіша практика Верховного суду підтверджує вказане. Так, в постанові Верховного суду від 25.04.2018 року винесеній у справі №344/1770/14-ц зазначено наступне: «майно фізичної особи-підприємця (яке використовується для господарської діяльності фізичної особи-підприємцем) вважається спільним  майном подружжя, як і інше майно, набуте в період шлюбу, за умови, що воно придбане за рахунок належних подружжю коштів».

  Допомога адвоката при поділу бізнесу подружжя від компаніі Mitrax

  Таким чином, у випадку необхідності поділу бізнесу подружжя через суд, або ж захисту майна від поділу, допомога кваліфікованого адвоката по розподілу майна із значним успішним досвідом у даній категорії справ буде Вам справді необхідною. Адже, вірне та юридично грамотне складання процесуальних документів, розуміння можливих механізмів, що можуть використовуватися опонентами, вчасне та швидке реагування на дії опонентів, ґрунтовний підхід і підготовка до судового розгляду та побудова плану ведення судового процесу допоможе прискорити розгляд справи і уникнути її затягування, а також може бути вирішальним для розв’язання спору саме в Ваших інтересах.

  Замовити консультацію
  Сховати


  Часті питання та відповіді

  Чи можна провести дружній розділ бізнесу зі збереженням контролю?
  Під час дружнього розподілу бізнесу контроль над процесами може зберігатися. Для цього може використовуватися корпоративний договір, щоб поділити між партнерами сфери управління. Необхідно враховувати, що такий підхід не означає, що розділ бізнесу буде юридичним.
  Чи може використовуватися реорганізація або ліквідація підприємства для розподілу бізнесу?
  За допомогою реорганізації можна здійснити дружній розділ бізнесу. Такий розділ є відносно швидким і дозволяє партнерам розвивати бізнес, базуючись на отриманому стартовому капіталі. Ліквідація бізнесу є більш тривалим шляхом отримання активів компанії, тому що це можна зробити тільки після розрахунків з кредиторами та виплат звільненим працівникам допомоги.
  Як встановлюється ціна продажу частки одного з партнерів?
  Згідно із загальними правилами, ціна продажу частки може бути встановлена ​​учасниками товариства. При цьому враховується вартість активів, прибутку та балансова вартість, а також цінність контролю. Під час поділу бізнесу продаж частки може проводитися не тільки при мирному врегулюванні питання, але й в конфліктних ситуаціях.

  Проекты

  Всі проекти
  Сімейне та спадкове право / Адвокат з поділу майна / Поділ бізнесу /